Genel Yönetim Kurulumuz

  • Genel Başkan                     : Abdurrahman KURTASLAN
  • Genel Başkan Vekili          : Eren Yıldırım  
  • Genel Başkan Yardımcısı : Zafer Kurtaslan 
  • Genel Sekreter                  : Hazan Kurtaslan
  • Genel Sayman                   : Çağan Arslan