ENGELLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU    2017  YILI  İKİNCİ DÖNEM KABUL EDİLEN  PROJELERİ